Со желба за децентрализација на квалитетот, КФСМ направи „принцип на регионална поделеност“ како почетна база во развојот на кошаркар(к)ите, тренерите и судиите.