|  Федерација  |  За нас...

КОНТАКТИ

Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија.
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk

Моника Гаврилоска - Генерален секретар
monika.gavriloska@basketball.org.mk

Технички секретари
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 

office@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Веб aдминистратор - уредник
Моб: +389 76 444 489
editor@basketball.org.mk

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Владо Цветковски Kомесар за натпреварување
Моб:+389 75 297 013
vlado.cvetkovski@basketball.org.mk

Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90

Зоран Крстевски - технички секретар
zoran.krstevski@basketball.org.mk
Моб:+389 76 496 621

 
МАКЕДОНСКА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА -ПРОФИЛ

СТРУКТУРА НА МАКЕДОНСКА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

УПРАВЕН ОДБОР НА мКФ


Состав на Управен одбор

КОМИСИИ НА УО НА МКФ


Комисии на Управен одбор на МКФ

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder