|  Федерација  |  Обрасци

Официјални Обрасци на МКФ
во електронска форма- (Образец РЕГ-1) Членство во МКФ
- Образец за жалба на натпревар
- Образец за пријава на натпревар
- Делегатски извештај од натпревар во сениорски лиги
- Образец за трошоците на службените лица
- Образец за спреченост за обавување на службена должност
(за официјални лица)


- Изјава согласност на играч за антидопинг


- Образец за барање на раскин на договор од играч
- Образец за барање на раскин на договор од клуб
- Согласност за раскин на договор

- Договор за сениори
- Договор за спортско усовршување
- Договор за тренинг и настап

-Пријава Прва Лига
-Пријава Втора Лига
-Пријава Трета Лига
-Пријава за странски играч
-Пријава млади категории

 

 

 

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder