Потребни информации за Правилникот за клубовите од АМС за користење на средства од даночно потикнување 

Македонската кошаркарска федерација ги информира сите активни клубови дека има потреба од информирации од клубовите поради тоа што е должна до Агенцијата за млади и спорт да достави листа на активни клубови, со следните податоци:
-    Име на клуб
-    Адреса и контакт телефон
-    Е-маил
-    Претседател
-    Број на решение за вршење дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт.

Овие информации се потребни поради Правилникот за формата и содржината на листата на спортски клубови што се натпреваруваат за користење на средства од даночно поттикнување од Законот за данок од добивка.

 Ве молам, најдоцна до 08 декември 2016 година, бараните информации да бидат доставени до Канцеларијата на МКФ (може на е-маил).

Правилникот може од Агенцијата за млади и спорто со потребните податоци може да се види на следниот линк.

 

 

Ул. Македонија, 11А, ПФ 318
1000 Скопје, Р. Македонија
тел/факс: +3892 2464988
E-mail:
contact@basketball.org.mk
Сениорски Лиги: +3892 2454320
Младински Лиги: +3892 2464990

© 2006 Сите права задржани


Developed by Nextsense
Powered by webBuilder